Odborník | Zdravotník

Oddělení akreditací - VLP / 2

Pávková Kateřina, Mgr.
vedoucí oddělení
akreditace vzdělávacích programů, tajemnice akreditační komise oboru Všeobecné praktické lékařství

224 972 866

Nováková Ivana, Ing.
akreditace vzdělávacích programů, tajemnice akreditačních komisí specializačních (specializované výcviky) a nástavbových oborů

224 972 934

Fafílková Alena, MgA.
akreditace vzdělávacích programů, tajemnice akreditačních  komisí specializačních (specializované výcviky) a nástavbových oborů

224 972 649

Merková Zdeňka, Mgr.
akreditace vzdělávacích programů pro praktickou část aprobační zkoušky, tajemnice akreditačních komisí pro praktickou část aprobační zkoušky

224 972 585

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 09.03.2017

Poslední úprava: 20.11.2019, 8:58