Odborník | Zdravotník

Návrh systému správy terminologie ve zdravotnictví

Návrh systému správy terminologie ve zdravotnictví - shrnutí

V první části (Terminologie ve zdravotnictví – Analýza současného stavu a nároků na terminologii) je uveden hlavní smysl zavedení jednotné terminologie ve zdravotnictví a vysvětleny základní pojmy. Cílem je zvýšení efektivity diagnostiky a léčby, zvýšení kvality péče a bezpečnosti pacientů na základě přesného zaznamenání průběhu diagnostiky a léčby za pomoci výpočetní techniky a možnosti využívání těchto záznamů (obrazových, číselných a slovních) kdykoliv při diagnostice a léčbě jednotlivých pacientů, tak i skupin pacientů (evidence based medicine). Zdůrazněna je základní role terminologie ve zdravotnictví ve vizi strukturované elektronické zdravotní zprávy (electronic health record-EHR), která má realizaci výše zmíněných cílů (kvalita a bezpečnost) umožnit.

V části Rešerše zahraničních systémů jsou probrány a zhodnoceny z různých částí světa zkušenosti a názory na WHO-Family of International Classifications, Unified Medical Language System (UMLS), Medical Subject Headings (MeSH) a Systematic Nomenclature of Medicine Clinical Terms (SNOMED CT).

Návrh struktury systému správy terminologie ukazuje na důležitou a nezastupitelnou roli Ministerstva zdravotnictví jako zřizovatele celého systému a jako garanta na poli mezinárodním. V systému jsou za hlavní orgány správy označeny Výbor pro terminologii ve zdravotnictví a Redakční rada pro terminologii ve zdravotnictví, za hlavní organizace potom správce a provozovatel terminologie ve zdravotnictví. Všechny tyto čtyři jednotky vytvářejí základ Národního centra pro terminologii ve zdravotnictví.

Na závěr jsou předložena následující doporučení:

 • Zavedení SNOMED CT jako tvořícího se mezinárodního standardu terminologie ve zdravotnictví do České republiky v těchto etapách:
  • vytvoření základu Národního centra pro terminologii ve zdravotnictví
   • Výbor pro terminologii ve zdravotnictví
   • Redakční rada pro terminologii ve zdravotnictví
  • pověření organizační složky státu jednáním s IHTSDO o podmínkách zavedení SNOMED CT v ČR a pozdějším případným (bude-li SNOMED CT vybrán) zastupováním ČR v této organizaci
 • Nastavení struktury, vazeb  a procesů při správě terminologie ve zdravotnictví v ČR dle následujícího schématu:
Obrázek 1 Správa terminologie ve zdravotnictví
Obrázek 1 Správa terminologie ve zdravotnictví

Obrázek 2 Terminologie ve zdravotnictví – procesy. Překlad.
Obrázek 2 Terminologie ve zdravotnictví – procesy. Překlad.


Celý dokument ve formátu pdf si můžete stáhnout v příloze.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 14.11.2008

Poslední úprava: 27.11.2008, 15:17