Odborník | Zdravotník

Návrh systému pro správu zdravotní terminologie (nomenklatury) a repozitoře zdravotnických metadat a návrh systému pro správu repozitoře

Návrh systému pro správu zdravotní terminologie (nomenklatury) a repozitoře zdravotnických metadat a návrh systému pro správu repozitoře – shrnutí
 
Projektové práce navázaly na výstupy projektu TF05 a to jak v oblasti systému klinické terminologie, SNOMED, tak v oblasti typologie zdravotních služeb. Podařilo se zpracovat velmi realistický scénář lokalizace a adaptace systému SNOMED CT pro ČR, včetně převzetí zahraničních zkušeností s tímto procesem.
 
Repozitoř zdravotnických metadat:
Projektové práce navázaly na výstupy TF05 a to zejména na návrh datové sady a logického datového modelu. Repositoř byla navržena jako otevřený systém, umožňující napojení dalších modulů (grafický, workflow redakce dokumentů, ...). Jde v této oblasti o unikátní výstup, jehož hodnota je zásadní pro terminologickou konsistenci v oblasti zdravotního pojištění.
 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 02.01.2009

Poslední úprava: 18.02.2009, 10:19