Odborník | Zdravotník

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2014 – LÉKAŘSKÉ OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 21a odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2014.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 13.02.2014

Poslední úprava: 15.04.2014, 9:47