Odborník | Zdravotník

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2013 a počet vypsaných rezidenčních míst pro rok 2013 – LÉKAŘSKÉ OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 21a zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů:
Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2013, včetně počtu vypsaných rezidenčních míst v jednotlivých oborech specializačního vzdělávání lékařských zdravotnických povolání pro rok 2013.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 20.02.2013

Poslední úprava: 14.10.2013, 16:28