Odborník | Zdravotník

Metodika pro poskytování neinvestičního účelově vázaného příspěvku ze státního rozpočtu organizacím v přímé řídící působnosti MZ a poskytovatelům lůžkové zdravotní péče, kteří plní úkoly uložené MZ, za účelem podpory jejich krizové připravenosti

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 21.12.2018

Poslední úprava: 21.12.2018, 10:13