Odborník | Zdravotník

Metodika DRG kontraktu

Metodiky DRG kontraktu - shrnutí

 

Premisy

Klasifikace DRG slouží k standardizaci nabídky poskytovatele s ohledem na produkční riziko. Soubor relativních vah nastavuje proporce nákladnosti mezi jednotlivými DRG, tedy nastavuje produkční riziko pro každého poskytovatele. V DRG kontraktu jde o celkové produkční riziko kontraktu, při smluvně daném objemu a rozsahu a základní sazbě. Základní sazba standardizuje cenovou nabídku poskytovatelů.

 

6.1

Metodika pro vstupní audit poskytovatele

 

Vstupní audit a jeho metodika umožňuje ověřit správnost průběhu procesů, které jsou důležité pro dobré fungování DRG kontraktu. Jde zejména o proces vykazování klinických údajů a o proces evidence nákladů v dané nemocnici.

Metodika  řeší oblast klinických dat a jejich správnosti a kvality a oblast ekonomických dat a jejich evidence.

 

6.2

Metodika pro analýzu a predikci objemu a struktury zakázky

 

Metodika navrhuje strukturu parametrů, které jsou vhodné pro analýzu a predikci objemu zakázky. Jde o parametry kontraktu, výstupní parametry a procesní parametry.

 

6.3

Metodika určení rozsahu produkce vhodné pro DRG kontrakt

Metodika definuje stabilní základní DRG skupiny, které mají predikovatelné produkční riziko. Rozsah produkce vhodné pro DRG kontrakt je pak definován jako výčet stabilních základních DRG skupin pro daného poskytovatele.

 

 

6.4

Metodika rozdělení zakázky a sladění motivací

Metodika navrhuje rozdělit zakázka podle stability základních DRG skupin. Navrhuje řešení, jak harmonizovat motivace v následujících situacích:

úhrada nestabilních versus stabilních základní DRG skupin

            úhrada ambulantních služeb versus stabilních základních DRG skupin

            regulace objemových ukazatelů v DRG kontraktu

 

6.5

Metodika parametrizace DRG (base rate, relativní váhy, trim pointy) pro potřebu kontraktu

Metodika fixuje klinické parametry relativních vah DRG, fixuje celkový casemix zakázky a umožňuje smluvní vyjednávání základní sazby.

 

6.6

Vzorový kontrakt

Metodika vzorového kontraktu se zabývá vykazováním (datovými sadami, datovým rozhraním),

souběhem vykazování (výkonový/DRG), identifikací a řešením chyb a výjimek (zavádí smluvní povinnost kontrolního systému a následně deklaruje, že neúmyslné chyby smluvně neexistují), navrhuje režim sankcí a rozhodčího řízení.

 

 

6.7

Metodika administrace DRG kontraktu

Metodika se zabývá fázemi kontraktu, jako je průběh plnění (zpětný reporting), řešením výjimečných stavů (jejich identifikace a doložení je povinností poskytovatele), ukončením smlouvy, rekapitulací a vyhodnocením kontraktu.

 

 

 

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 01.01.2009

Poslední úprava: 18.02.2009, 10:21