Odborník | Zdravotník

Lhůta pro zaslání žádosti podané přes EZP


 

Níže uvedené upozornění se týká všech, kteří podávají žádost prostřednictvím aplikace EZP.
 
 
UPOZORNĚNÍ: Elektronicky vyplněná žádost bude v systému uložena pouze po dobu 80 kalendářních dní, a to ode dne uložení. Proto je nutné, abyste po jejím uložení zaslali co nejdříve, tištěnou podobu žádosti včetně požadovaných dokladů, na adresu uvedenou na žádosti. Pokud během této doby nebude pracovníky příslušnými pracovníky Ministerstva zdravotnictví potvrzena, bude nevratně vymazána ze systému.  

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 02.12.2010

Poslední úprava: 04.05.2015, 12:20