Odborník | Zdravotník

Lhůta pro podání žádosti o specializovanou způsobilost (podle § 44 zákona č. 95/2004 Sb.)


Žádost o specializovanou způsobilost k výkonu povolání lékaře je možné podávat i po datu 2.4.2009, ale do 2.4.2009 musí být doplněna odborná praxe podle příslušného vzdělávacího programu u lékařů s atestací I. stupně v některých ze základních oborů (jejichž žádost se posuzuje podle ustanovení § 44 odst. 1 věty prvé až páté zákona č. 95/2004 Sb.). Praxi vykonanou po tomto datu  nelze ze zákona zohledňovat pro účely přiznání specializované způsobilosti dle ustanovení § 44 odst. 1 věty prvé až páté zákona č. 95/2004 Sb.


Lhůta pro vyřízení těchto žádostí je 90 dní.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 05.02.2009

Poslední úprava: 10.02.2009, 9:53