Odborník | Zdravotník

Klasifikační systém procedur - ICD-10-PCS

Klasifikační systém procedur - ICD-10-PCS - shrnutí

 

Úvodní příručka ICD-10-PCS (viz příloha 1)  

Vytvořili jsme úvodní referenční příručku, která má následující obsah:

Struktura kódu

Organizace systému

Výkony v sekci Lékařský a chirurgický

Definice klíčových zákroků

Definice přístupů

Výkony v sekcích vztažených k sekci Lékařský a chirurgický

Porodnictví

Použití krycích a fixačních materiálů

Aplikace preparátů

Měření a monitorování

Mimotělní podpora a zákrok

Mimotělní terapie

Masážní výkony

Jiné výkony

Chiropraktické výkony

Výkony v pomocných sekcích

Zobrazování

Nukleární medicína

Radiační onkologie

Fyzická rehabilitace a diagnostická audiologie

Duševní zdraví

Léčba zneužívání látek 

Příručka je doplněna návodnými příklady z tabelárního seznamu.

Originální číselník ICD-10-PCS obsahuje:

Tabelární seznam – kde každý kódu je specifikován po jednotlivých dimenzích, tzv. table           code description

Tabulkový seznam – kde pro každou počáteční trojici sedmimístného kódu ICD-10-PCS            jsou vygenerovány přípustná pokračování kódu v podobě rekombinačních tabulek.

Jmenný seznam – kde název každého kódu je specifikován složeným názvem, tzv.        longterm code description

Abecední seznam – neboli rejstřík (index), kde k běžně používaným medicínským pojmům         je reference na začátek kódu v ICD-10-PCS (první tři znaky)  

V rámci plnění jsme vypracovali českou variantu Tabelárního seznamu, Tabulkového seznamu, pro Jmenný seznam jsme vytvořili program k jeho vytváření. Důvodem je snaha poskytnout čas k ustálení terminologie českých elementárních pojmů. 

Tabelární seznam  (viz příloha 2)  

Tabelární seznam je textový soubor, každá řádka representuje jednu položku seznamu a obsahuje 9 údajů. Pro lepší hledání v tabelárním seznamu jsme doplnili (oproti původní americké verzi) každou položku na začátku a na konci kódem daného termínu. Položek ke 86 617.

 03BY0ZX|0 lékařský a chirurgický|3 horní tepny|B excize|Y horní tepna|0 otevřený|Z žádné zařízení|X diagnostický|03BY0ZX

03BY0ZZ|0 lékařský a chirurgický|3 horní tepny|B excize|Y horní tepna|0 otevřený|Z žádné zařízení|Z žádný kvalifikátor|03BY0ZZ

03BY2ZX|0 lékařský a chirurgický|3 horní tepny|B excize|Y horní tepna|2 otevřený endoskopický|Z žádné zařízení|X diagnostický|03BY2ZX

03BY2ZZ|0 lékařský a chirurgický|3 horní tepny|B excize|Y horní tepna|2 otevřený endoskopický|Z žádné zařízení|Z žádný kvalifikátor|03BY2ZZ

03BY3ZX|0 lékařský a chirurgický|3 horní tepny|B excize|Y horní tepna|3 perkutánní|Z žádné zařízení|X diagnostický|03BY3ZX 

Tabulkový seznam (viz příloha 3)  

Tabulkové seznamy nám umožňují přehlednou a stručnou formou předvést pro danou oblast platné obsazení ICD-10-PCS klasifikace. První tři dimenze kódu (SECTION, BODY SYSTEM, ROOT OPERATION) jsou specifikovány v záhlaví tabulky. Ostatní čtyři dimenze jsou rozděleny do jednotlivých sloupců. V každém sloupci jsou po jednotlivých řádcích uvedeny platné znaky. Rekombinační tabulky jsou vytvořeny tak, že jakákoliv kombinace z těchto čtyř sloupců spolu s úvodní trojicí v záhlaví tabulky dává platný kód ICD-10-PCS.

Vytvořili jsme rekombinační tabulky v HTML formátu, které jsou uloženy v souborech, které jsou pojmenovány podle prvních dvou pozic kódu (např. 0C.HTML). Dokument021.jpg

Jmenný seznam (viz příloha 4)          

Jde o soubory jmenných popisů kódu v textové podobě. 

0016070 Bypass Cerebral Ventricle to Nasopharynx with Autologous Tissue Substitute, Open Approach

0016071 Bypass Cerebral Ventricle to Mastoid Sinus with Autologous Tissue Substitute, Open Approach

0016072 Bypass Cerebral Ventricle to Atrium with Autologous Tissue Substitute, Open Approach

0016073 Bypass Cerebral Ventricle to Blood Vessel with Autologous Tissue Substitute, Open Approach

0016074 Bypass Cerebral Ventricle to Pleural Cavity with Autologous Tissue Substitute, Open Approach

0016075 Bypass Cerebral Ventricle to Intestine with Autologous Tissue Substitute, Open Approach

0016076 Bypass Cerebral Ventricle to Peritoneal Cavity with Autologous Tissue Substitute, Open Approach

0016077 Bypass Cerebral Ventricle to Urinary Tract with Autologous Tissue Substitute, Open Approach

0016078 Bypass Cerebral Ventricle to Bone Marrow with Autologous Tissue Substitute, Open Approach

001607B Bypass Cerebral Ventricle to Cerebral Cisterns with Autologous Tissue Substitute, Open Approach 

Vytvořili jsme program, který umožňuje vytvářet z připravených produkčních pravidel české jmenné seznamy ICD-10-PCS. Program má zabudovaný učící mechanismus, který po několika cyklech je schopen nabízet gramaticky vhodné české termíny. Jde zejména o skloňování podstatných a přídavných jmen, předložky a interpunkci.

 012YX0Z   změna drenážního zařízení v periferním nervu externím přístupem

012YXYZ  změna jiného zařízení v periferním nervu externím přístupem

01500ZZ   destrukce cervikálního plexu otevřeným přístupem

01503ZZ   destrukce cervikálního plexu perkutánním přístupem

01504ZZ   destrukce cervikálního plexu endoskopickým perkutánním přístupem

01510ZZ   destrukce krčního nervu otevřeným přístupem

01513ZZ   destrukce krčního nervu perkutánním přístupem

01514ZZ   destrukce krčního nervu endoskopickým perkutánním přístupem

01520ZZ   destrukce n. frenicus otevřeným přístupem

01523ZZ   destrukce n. frenicus perkutánním přístupem

01524ZZ   destrukce n. frenicus endoskopickým perkutánním přístupem

Abecední seznam (rejstřík, index)

Není součástí plnění tohoto projektu.

Převodní tabulka mezi zvoleným KSP a Seznamem výkonů (viz přílohy 5 - czi9map.csv, iczmap.csv)

CMS (Centers for Medicare and Medicaid Services), americká federální agentura („bývalá HCFA“), spravuje General Equivalence Mapping (GEM). GEM je referenční zobrazení mezi ICD-10-PCS a ICD-9-CM Volume 3 navzájem, které je „public domain“ (http://www.cms.hhs.gov/). Popis GEM verze 2007 je souboru GEMguide.pdf uloženém v  adresáři MAPOVANI.

 

ICD-9-CM Volume 3 je klasifikační systém procedur, který se používá (mimo jiné) i v originálních Definičních manuálech AP DRG, APR DRG, CRG, APG, APC, IR DRG, tedy i u nás používaného IR DRG 1.2.

V rámci lokalizace AP DRG a IR DRG v ČR, bylo provedeno částečné mapování mezi Seznamem výkonů a ICD-9-CM Volume 3.

 Vytvořili jsme převodní tabulku mezi ICD-10-PCS a Seznamem výkonů. Každá převodní tabulka znamená překlad z jednoho pojmosloví (klasifikačního systému) do druhého pojmosloví (klasifikačního systému). Každý překlad, pokud chce být věrný originálnímu významu, nemůže být proveden mechanicky, ale vyžaduje „práci“ překladatele. Tak tomu je i v našem případě. Proto i GEM nabízí ekvivalence, nikoli přiřazení.  

S ohledem na mohutnosti jednotlivých klasifikací, je cesta od ICD-10-PCS k Seznamu výkonů redukcí o více jak jeden řád. S ohledem na strukturu ICD-10-PCS se dá říci, že tímto přiřazením vytváříme definiční rozsah jednotlivých procedur Seznamu výkonů.

Dokument001.jpg

Přístup a postup mapování

Pokud vytvoříme „dobrou“ ekvivalenci mezi ICD9CM a Seznamem výkonů, tak za pomoci GEM dostáváme transitivně ekvivalenci mezi ICD-10-PCS a Seznamem výkonů .

Proto jsme zvolili postup, který se v prvém kroku snažil pro „významé kódy ICD9CM“ „dobře“ přiřadit české kódy. Nejdříve jsme provedli korekci mapování Seznamu výkonů a ICD9CM z projektů DRG (AP DRG a IR DRG 1.2). Za „významné kódy ICD9CM“ jsme zvolili kódy, které jsou použity v Definičím manuálu IR DRG 2.1, které pokrývá celý rozsah zdravotní péče, kromě péče o dlouhodobě nemocné pacienty. Těchto kódů je 3 442 

V druhém kroku jsme zkontrolovali obrácený pohled, tj. zda českému kódu není přiřazena „nepovolená“ kombinace amerických kódů.

První „nepovolená“ kombinace je definována disjunktností tříd ICD9CM výkonů, které jsou definovány v rámci IR DRG 2.1.  Pokud český kód ukazuje do dvou různých tříd výkonů je třeba rozhodnout, které přiřazení vybrat a ostatní přiřazení zrušit.

Druhá „nepovolená“ kombinace je dána definičním rozsahem výkonů pro různá IR DRG 2.1. Pokud český kód ukazuje do dvou různých DRG je třeba rozhodnout, které přiřazení vybrat a ostatní přiřazení zrušit.  

Třetí krok, který doporučujeme provést veřejnou oponenturou, je kontrola (a případná redukce) ICD-10-PCS definic výkonů ze Seznamu výkonů, které vyplývají z navržených ekvivalencí.

 Navržený postup se snaží maximálně postihnout význam původního ICD9CM kódu pomocí českých kódů a přitom v druhém kroku zachovat jeho jednoznačnost v rámci klasifikace IR DRG 2.1 (zde platí, že pokud český kód ukazuje na více kódů ID9CM, musí být tyto z hlediska klasifikace IR DRG 2.1 nerozlišitelné). 

Navržený postup tak dává víc než bylo požadováno. Nedává totiž jen požadovanou převodní tabulku z ICD-10-PCS do Seznamu výkonů (translačně přes GEM), ale dává i mapování ICD-9-CM a Seznamu výkonů, které je zásadní pro správnou lokalizaci produktů DRG amerického původu (např. AP DRG, IR DRG, CRG, APR DRG, APG, APC, ...) v ČR. 

Plný text výstupního dokumentu (viz příloha 6)Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 14.11.2008

Poslední úprava: 02.12.2008, 14:17