Odborník | Zdravotník

Termín jednání přístrojové komise

Jednání přístrojové komise se uskuteční dne 13.11.2019 od 9.00 hod. na Ministerstvu zdravotnictví v místnosti č. 281.

Na program jednání budou zařazeny pouze žádosti, které ministerstvo obdrží nejpozději do 29.10.2019 !

Součástí žádosti je: formulář žádosti o schválení a přílohy. Požadované dokumenty jsou k dispozici zde

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 21.05.2018

Poslední úprava: 30.09.2019, 8:31