Odborník | Zdravotník

Institucionální podpora - Dedikace

 

Na základě dotazů a nejednotosti při vykazování výsledků (uvádění dedikací) dosažených v rámci řešení koncepčního rozvoje výzkumné organizace („RVO“) – institucionální podpora, ministerstvo zdravotnictví („MZ“) jako poskytovatel, uvádí znění „DEDIKACE“, které je nutné u těchto výsledků uvádět:
 
  • Podpořeno MZ ČR – RVO („název organizace – zkratka, IČ“)
    • "Supported by Ministry of Health, Czech Republic - conceptual development of research organization („name of organization – abbreviation, IN“)" nebo
    • „Supported by MH CZ - DRO („name of organization – abbreviation, IN“)"

Tato dedikace musí být uvedena u všech výsledků, jichž bylo dosaženo z fin. prostředků (i částečně) poskytnutých v rámci této podpory.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 21.03.2013

Poslední úprava: 13.04.2016, 8:46