Odborník | Zdravotník

Informace pro žadatele o dotaci na rezidenční místa pro rok 2012 ve vybraných oborech - všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a anesteziologie a intenzívní medicína

Návrh na přidělení rezidenčních míst ve vybraných lékařských oborech pro rok 2012 nebyl dosud projednán a schválen na poradě vedení. Konání porady vedení Ministerstva zdravotnictví se předpokládá v průběhu měsíce července 2012. Seznam zdravotnických zařízení, která byla úspěšná v řízení o dotaci v dotačním programu Rezidenční místa 2012 ve vybraných lékařských oborech, bude zveřejněn ihned po projednání a schválení poradou vedení Ministerstva zdravotnictví.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 04.07.2012

Poslední úprava: 10.07.2012, 8:32