Odborník | Zdravotník

Informace pro uchazeče o rezidenční místo 2012

Informace k přihlášce do výběrového řízení na rezidenční místo v roce 2012
Uchazeč o rezidenční místo (dále jen „ Uchazeč“) je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta.
 
Uchazeč podá přihlášku ve lhůtě a na místo uvedeném ve vyhlášení výběrového řízení, které vyhlásí konkrétní zdravotnické zařízení.
 

Přihlášku do výběrového řízení podá uchazeč na formuláři, který je stanoven vyhláškou č. 186/2009 Sb. a doloží veškeré dokumenty dle § 4 odst. 2.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 12.07.2012

Poslední úprava: 12.07.2012, 16:03