Odborník | Zdravotník

Informace k VES 2009-2011

Ve 40. a 41. týdnu t.r. se uskutečnila jednání všech oborových komisí, které navrhly MZ oponenty pro vypracování oponentských posudků k přijatým žádostem a doporučily k nim zpravodaje. Navržené oponenty v těchto dnech schvaluje ministerstvo.

Po vypracování a odevzdání oponentských posudků ve stanovené lhůtě, budou svolány oborové komise k odbornému posouzení žádostí (předpokládání  v lednu 2009).

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 18.11.2008

Poslední úprava: 02.04.2010, 13:40