Odborník | Zdravotník

Informace k Pilotnímu projektu „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a z Indie“

Projekt "Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie“ byl ke dni 1.9.2019 nahrazen Programem vysoce kvalifikovaný zaměstnanec. 

Rozdíl mezi Pilotním projektem: Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie (tzv. Projekt Ukrajina a Indie) a novým Programem vysoce kvalifikovaný zaměstnanec není téměř žádný. Princip je v podstatě shodný, avšak nově se bude jednat o program ve smyslu zákona o pobytu cizinců, což v praxi znamená možnost poskytnutí některých výhod pro žadatele o zaměstnaneckou kartu, kteří využijí Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec (dále jen „Program“). Program vznikl transformací z Projektu Ukrajina a Indie, která byla provedena v souvislosti s novelou zákona o pobytu cizinců.

Zaměstnavatelé, kteří byli zařazeni ke dni zahájení realizace nových vládních programů ekonomické migrace do „Pilotního projektu Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie“ jsou od tohoto dne považováni za účastníky Programu.

Program reaguje na přetrvávající nedostatek pracovníků na českém trhu práce, kdy vedle zjednodušení a zrychlení migračních postupů přináší výrazné rozšíření teritoriálního zaměření dosavadního projektu, zpřístupnění programu širšímu okruhu zaměstnavatelů či další výhody pro vysoce kvalifikované zaměstnance v procesu žádosti o pobytové oprávnění (např. nahrazení některých dokumentů písemným prohlášením). Nový program zároveň vylučuje neseriózní podnikatelské subjekty z migračního procesu a prohlubuje prvek kontroly a vyššího dohledu nad zaměstnanci, kteří na území ČR přichází vykonávat kvalifikovanou práci. Tím pomáhá snižovat bezpečnostní rizika spojená s pracovní migrací.

Program je určen:

  • pro nově najaté zaměstnance, kteří dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO vykonávají činnost v hlavních třídách 1 – 3 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru včetně zdravotnictví;
  • pro subjekty působící alespoň 2 roky v ČR s vypořádanými závazky vůči státu (platba zdravotního a sociálního pojištění, daně), zaměstnávající alespoň 3 zaměstnance.

Účastníkům, kteří budou do Programu zařazeni, je garantována:

  • možnost podání žádosti o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí, a to i s jejich nejbližšími rodinnými příslušníky;
  • možnost zjednodušit administrativu spojenou s podáním žádosti o pobytové oprávnění.
  • Od 1. září 2019 mohou účastníci Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec žádající o zaměstnanecké karty namísto některých náležitostí přikládat jen potvrzení vydané zaměstnavatelem. Ministerstvo vnitra k 1. září 2019 na svých internetových stránkách zveřejnilo nový interaktivní formulář takového potvrzení:

    https://www.mvcr.cz/clanek/tiskopisy-a-vzory.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

Žádosti o zařazení do Programu zpracovává v případě zdravotnického personálu Ministerstvo zdravotnictví. Na účast v Programu není právní nárok. Bližší informace k Programu spolu se všemi potřebnými dokumenty naleznete níže jako přílohy této zprávy.

Ministerstvo zdravotnictví zařazuje do Programu na pozice lékaři bez atestace dle klasifikace CZ-ISCO  kódu 221 28 a zubní lékaři bez specializace dle klasifikace CZ-ISCO kódu 226 11. V případě splnění stanovených podmínek vydá Ministerstvo zdravotnictví zaměstnavateli potvrzení o zařazení do programu a informuje spolugestory - MPO, MZV, MV a MPSV o zařazení do programu. Po zařazení do programu je uchazeč o zaměstnání (zdravotnický pracovník) osloven ze strany zastupitelského úřadu.

Žádost o zařazení do programu ve formátu Excel a požadované přílohy ve formátu s příponou .pdf se zasílají na email: programzdravotnictvi@mzcr.cz

Kontaktní osoby:

  • Informace pro povolání lékaře, zubní lékaře a farmaceuty poskytuje:

  Mgr. Táňa Gorská, e-mail: tana.gorska@mzcr.cz, telefon: 224 972 968

  • Informace pro nelékařská zdravotnická povolání poskytuje:

Ing. Bc. Kateřina Přibylová,  e-mail: katerina.pribylova@mzcr.cz, telefon: 543 559 553

Ing. Miroslava Mudrlová, e-mail: miroslava.mudrlova@mzcr.cz, telefon: 543 559 557


 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 02.03.2017

Poslední úprava: 06.09.2019, 15:52