Odborník | Zdravotník

Informace akreditovaným pracovištím, která zajišťují postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků

Na základě Usnesení vlády České republiky o Strategii romské integrace do roku 2020 ze dne 23. února 2015 č. 127 Vás informujeme o vyplývajících úkolech pro jednotlivé rezorty.

Ministerstva zdravotnictví se v rámci postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků týká opatření 8.3 c), které zní:
 
„Rozpracovat a podporovat systematické a standardizované vzdělávání zdravotnických pracovníků na všech pozicích pro práci s etnickou menšinou (Romové), jako s osobami s odlišnou sociální a kulturní zkušeností; výuka by měla být standardizována, a to jak z hlediska obsahu, tak i z hlediska rozsahu, jakou by v rámci systematického vzdělávání zdravotnických pracovníků měla mít“
 
Na základě výše uvedeného Usnesení vlády o Strategii romské integrace do roku 2020 Vás žádáme, abyste v rámci postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků využívali při výuce teoretické části u akreditovaných kvalifikačních kurzů a v  základním modulu specializačního vzdělávání doporučené podklady, které zajišťuje a shromažďuje Rada vlády pro záležitosti romských komunit.
 
Odkaz na dokumenty zveřejňované sekretariátem Rady vlády pro záležitosti romské menšiny naleznete zde http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=490
 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 23.03.2016

Poslední úprava: 23.03.2016, 12:35