Odborník | Zdravotník

Hodnocení Průběžných zpráv za rok 2013

 

Z celkových 468 Průběžných zpráv projektů, které byly odevzdány na počátku roku 2014 a hodnoceny na zasedáních Oborových komisí, bylo doporučeno 467 projektů k pokračování v jejich řešení. Zbývající 1 projekt byl navržen na zastavení.

U 24 projektů bylo navrženo pokračovat s podmínkou, na kterou byli řešitelé upozorněni. Všichni řešitelé doložili požadované vysvětlení, které Oborová komise schválila, či vzali na vědomí její upozornění pro další léta řešení.

Vědecká rada IGA MZ schválila navržené podmínky, doporučuje pokračování 467 projektů a 1 příjemci/řešiteli projektu navrženého na zastavení bylo umožněno vyjádření a probíhá přezkumné řízení.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 02.07.2014

Poslední úprava: 02.07.2014, 13:44