Odborník | Zdravotník

Formulář „Závěrečné zprávy o splnění projektu realizovaného v roce 2008“ v rámci dotačního programu MZ ČR „ ZDRAVOTNICKÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY“

Závěrečnou zprávu o splnění projektu realizovaného v roce 2008 v rámci dotačního programu MZ ČR „ ZDRAVOTNICKÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY“ (řádně vyplněnou část A i B) je příjemce dotace dle podmínek v příloze „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2008“ povinen zaslat nejpozději do 20.1. 2009 ve třech vyhotoveních včetně příloh a elektronické podoby na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor vzdělávání a vědy Oddělení lékařských povolání a uznávání kvalifikací Pošt. schránka č. 81 Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 Obálku označte heslem „Závěrečná zpráva ZVP 2008“

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 20.12.2008

Poslední úprava: 16.01.2009, 13:41