Odborník | Zdravotník

Formulář žádosti o změnu finanční části Rozhodnutí u schválených projektů v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví "Zdravotnické vzdělávací programy" pro rok 2008


Sekce náměstkyně ministra pro zdravotní péči – odbor vzdělávání a vědy uveřejňuje formulář „Žádost o změnu finanční části Rozhodnutí u schváleného projektu v rámci dotačního programu MZ "Zdravotnické vzdělávací programy" pro rok 2008“.
Tyto formuláře jsou určeny pouze pro příjemce finančních prostředků z tohoto dotačního programu, kteří se v průběhu realizace schváleného projektu rozhodnou požádat o úpravu finančních údajů o rozpočtu projektu v Rozhodnutí.

Příloha – „Žádost o změnu finanční části Rozhodnutí u schválených projektů v rámci dotačního programu MZ "Zdravotnické vzdělávací programy" pro rok 2008“:

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 21.05.2008

Poslední úprava: 10.03.2009, 16:00