Odborník | Zdravotník

Formulář žádosti o změnu finanční části Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro rok 2009 - dotační program MZ „Zdravotnické vzdělávací programy“.

Formulář žádosti o změnu finanční části

Sekce náměstkyně ministra pro zdravotní péči – odbor vzdělávání a vědy uveřejňuje formulář „Žádost o změnu finanční části Rozhodnutí u schváleného projektu v rámci dotačního programu MZ "Zdravotnické vzdělávací programy" pro rok 2009“.

Tento formulář je určen pouze pro příjemce finančních prostředků z dotačního programu „Zdravotnické vzdělávací programy“, kteří se v průběhu realizace schváleného projektu rozhodnou požádat o úpravu schválených finančních údajů o rozpočtu  projektu uvedených ve vydaném Rozhodnutí.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 24.07.2009

Poslední úprava: 01.04.2010, 13:59