Odborník | Zdravotník

Důležitá informace ke schvalování změn v rámci UDĚLENÉ/PRODLOUŽENÉ akreditace podle zákona č. 96/2004 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání nepovoluje níže uvedené změny v rámci udělené/prodloužené akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu, certifikovaného kurzu a specializačního vzdělávání.

Jedná se především o následující změny: 

  • jakékoliv změny spočívající v navýšení počtu míst
  • jakékoliv změny v konání vzdělávacího programu v jiném zařízení nežli je uvedeno na platném rozhodnutí o udělení/prodloužení akreditace
  • jakékoliv úpravy vzdělávacího programu, včetně změn vstupních podmínek (týká se především certifikovaných kurzů)


Nerespektování výše uvedeného by znamenalo pro akreditované zařízení uskutečňování vzdělávací programu v rozporu s uděleným oprávněním, mohlo by se tak jednat o naplnění skutkové podstaty správního deliktu dle § 89a odst. 2 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 27.01.2016

Poslední úprava: 27.01.2016, 10:58