Odborník | Zdravotník

Metodika AZN 2017, výkaz a žádost

Metodika Ministerstva zdravotnictví o poskytnutí finančních prostředků za atestační zkoušky a za zkoušky, kterými se ověřuje způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dále jen „zkoušky k vydání osvědčení)  podle zákona č. 96/2004 Sb.,  o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů.
 
Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen „MZ“) stanovuje následující podmínky pro přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu na úhradu nákladů za atestační zkoušky a zkoušky k vydání osvědčení:

Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou poskytovány na základě žádosti subjektu pověřeného zajištěním atestačních zkoušek a zkoušek k vydání osvědčení.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 13.05.2017

Poslední úprava: 21.03.2018, 11:42