Odborník | Zdravotník

Akreditace

Podle ustanovení § 47 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon č. 96/2004 Sb.), zřizuje ministerstvo akreditační komisi jako svůj poradní orgán k posouzení žádostí podle ustanovení § 46 a k posouzení odejmutí akreditace. Dále podle ustanovení § 48 odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb. vydává ministerstvo Organizační řád a Statut ve věstníku MZ.

Aktuální verzi Statutu a jednacího řádu naleznete v příloze.

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 03.09.2008

Poslední úprava: 04.09.2008, 11:44