Odborník | Zdravotník

2. Seminář VNN 7. a 14. 11. 2017


Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost připravilo ve dnech 7. a 14. listopadu 2017 druhý odborný seminář pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby a organizace v přímé řídící působnosti ministerstva (KHS, nemocnice) na téma "Vysoce nebezpečné nemoci". Seminář byl zaměřen na zásady epidemiologického šetření v ohnisku nákazy, nakládání s infekčními odpady, přepravu biologických vzorků a osobní ochranné prostředky. Seminář volně navazoval na první seminář, který se konal v dubnu 2017 v Nemocnici na Bulovce.

Na základě souhlasu ECDC zajistilo Ministerstvo zdravotnictví překlad příručky "Bezpečné užívání osobních ochranných prostředků při léčbě vysoce nakažlivých nemocí", jejíž znění v českém jazyce lze nalézt na webových stránkách Státního zdravotního ústavu.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 22.11.2017

Poslední úprava: 06.12.2017, 14:04