Odborník | Zdravotník

Novinky

Informace o možnosti využití distanční výuky u akreditovaných zařízení po dobu trvání nouzového stavu a mimořádných opatření vztahujících se k šíření nemoci COVID-19

09. 04. 2020 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání / Vzdělávání - Akreditace / DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Ministerstvo zdravotnictví ČR sděluje, že v rámci vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb. bude akceptovat distanční (e-learningovou) formu výuky, a to za následujících podmínek.

Celý článek

Informace o možnosti požádat o prominutí zmeškání úkonu a omezení výkonu některých agend v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem

06. 04. 2020 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání, by chtělo upozornit adresáty veřejné správy, že v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu může být trvání nouzového stavu v řadě případů důvodem pro prominutí zmeškání úkonu.

Celý článek

Porada managementu nelékařských zdravotnických povolání (hlavních sester) ve dnech 29. 4. a 30. 4. 2020 je zrušena

03. 04. 2020 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání / Hlavní sestra / Porady managementu nelékařských zdravotnických povolání

Plánovaná porada náměstkyň ošetřovatelské péče / hlavních sester, která se měla uskutečnit ve dnech 29. - 30. 4. 2020, se s ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a tím spojených mimořádných opatření ruší.

Celý článek

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu žádostí vyloučených pro formální nedostatky RMN 2020

01. 04. 2020 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání / Rezidenční místa / Rezidenční místa 2020

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje stanovisko k námitkám žadatelů zaslaných v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky.

Celý článek

Zrušení dubnového termínu jednání Odborné komise pro provádění změny pohlaví transsexuálních pacientů

31. 03. 2020 | Novinky

Z důvodu mimořádných opatření souvisejících s epidemií SARS CoV-2 se ruší jednání této komise, které se mělo uskutečnit dne 29. 4. Nejbližším předpokládaným dalším termínem je tak 27. května 2020.

Celý článek

Reakce hlavní sestry k dnešní situaci a poděkování za nasazení zdravotnických pracovníků

31. 03. 2020 | Ošetřovatelství a nelékařská povolání / Hlavní sestra

Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych tímto vyjádřit svoje velké poděkování všem zdravotnickým pracovníkům, studentům a dobrovolníkům, kteří jsou jakkoli zapojeni do řešení situace ohledně onemocnění COVID-19.

Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa