NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY V GESCI MZ

Vyhláška č. 329/2019 Sb. o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb

24.01.2020

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020, s výjimkou ustanovení § 11, které nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2020.

Celý článek

Vyhláška č. 282/2019 Sb. o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

15.11.2019

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 6. listopadu 2019.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa