Vyhláška č. 28/2019 Sb. o stanovení seznamu odborných úkonů a výše úhrady výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 08.02.2019

Poslední úprava: 08.02.2019, 9:29