Věstník 10/2001

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva

2. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů - doplnění

3. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 2000 podle § 7 písm. h) zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů (ČERVENEC a SRPEN 2000)

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 06.12.2001

Poslední úprava: 27.10.2009, 13:39