Věstník 5/2001

Metodická opatření

6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková péče)

Sjednocení postupu hrazení přípravy metadonové substance lékárnám

Zprávy a sdělení

1. Zřízení národní referenční laboratoře ve Státním veterinárním ústavu v Jihlavě

2. Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva - doplnění

3. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů - doplnění

4. Seznam obecně závazných předpisů a směrnic (instrukcí) vydaných v resortu Ministerstva zdravotnictví a týkajících se činnosti okresních úřadů a obcí

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 27.09.2001

Poslední úprava: 27.10.2009, 13:39