Věstník 10/2000

Zprávy a sdělení

1. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 1999 (část VI.)

2. Seznam osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

3. Přehled NRL pověřených hlavním hygienikem referenční činností

4. Změna ve vedení Národní referenční laboratoře pro nechřipkové viry ve Státním zdravotním ústavu

5. Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva - doplnění

6. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů - doplnění

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 27.09.2001

Poslední úprava: 27.10.2009, 13:38