Věstník 9/2000

Metodická opatření

5. Metodický návod Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva obrany k postupu při hrazení zdravotních výkonů pro potřeby odvodního a přezkumného řízení při použití Seznamu výkonů s bodovými hodnotami

Zprávy a sdělení

1. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 1999 (část V.)

2. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů - doplnění

3. Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva - doplnění

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 27.09.2001

Poslední úprava: 27.10.2009, 13:38