Věstník 4/2000

Zprávy a sdělení

1. Stanovisko k obsahu pojmu „školská zařízení“ pro účely směrnice č. 49/1967 Věst. MZ, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění pozdějších předpisů

2. Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva - doplnění

3. Změna názvu Národního referenčního pracoviště pro genetickou toxikologii

4. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů - doplnění

5. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 1999 (část I.)

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 27.09.2001

Poslední úprava: 27.10.2009, 13:38