Věstník 3/2000

Zprávy a sdělení

1. Seznam obecně závazných předpisů a směrnic (instrukcí) vydaných v resortu Ministerstva zdravotnictví a týkajících se činnosti okresních úřadů a obcí k 31. 12. 1999

2. Změna ve vedení a zřízení národních referenčních laboratoří

3. Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva - doplnění

4. Seznam osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (k 31.12.1999)

5. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů - doplnění

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 27.09.2001

Poslední úprava: 27.10.2009, 13:38