Věstník 2/2000

Metodická opatření

4. Společný metodický návod Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví k výpočtu úhrady specifických zdravotních výkonů prováděných na dožádání orgánů Policie České republiky

Zprávy a sdělení

1. Změna v organizačním začlenění Národní referenční laboratoře pro forenzní toxikologii ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 26.09.2001

Poslední úprava: 27.10.2009, 13:38