Věstník 12/1998

Závazná opatření

17. Všeobecné zdravotní pojišťovny a ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče.

- Příloha č. 1 - Seznam ambulantních zdravotnických zařízení hemodialyzační péče - stav k 18.11.1998.

Metodická opatření

19. Výpočet výše paušální sazby lůžkovým zdravotnickým zařízením v 1. a 2. čtvrtletí 1999 - "Indexy změn počtu standardizovaných pojištěnců: 1.11.98 ku průměru za 1. pololetí 1997" (závazné opatření č. 7/1998 Věst. MZ ČR).

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 27.09.2001

Poslední úprava: 27.10.2009, 13:38