Věstník 10/1998

Závazná opatření

5. Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro IV. čtvrtletí 1998 mezi zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče.

6. Oznámení, kterým se vyhlašuje rozhodnutí vlády České republiky ze dne 30. září 1998 o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro IV. čtvrtletí 1998.

- Příloha č. 1 - Seznam ambulantních zdravotnických zařízení hemodialyzační péče.

- Příloha č. 2 - Seznam lůžkových zdravotnických zařízení (LZZ) specializované a superspecializované péče

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 27.09.2001

Poslední úprava: 24.11.2009, 11:03