Věstník 10/2005

METODICKÁ OPATŘENÍ

10. Postup lékařů primární péče při podezření ze syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (sy. CAN)

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Stanoviska k žádostem zdravotnických zařízení o souhlas s umístěním, provozem a obměnou vybrané zdravotnické techniky

2. Přehled pracovišť zdravotních ústavů ČR poskytující poradenské služby v oboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

3. Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů - doplnění

4. Seznam platných právních předpisů a směrnic (instrukcí) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví k 31. 8. 2005

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 13.12.2005

Poslední úprava: 27.10.2009, 13:38