Věstník 9/2005

ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ

3. Statut a Jednací řád Komise pro kategorizaci léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely Ministerstva zdravotnictví

METODICKÁ OPATŘENÍ

6. Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotní péči

7. Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let věku

8. Celoplošný screening vrozené katarakty v ČR

9. Kritéria a podmínky programu pro screening karcinomu děložního hrdla v ČR
 

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1. Vzdělávací program v oboru dětská chirurgie - oprava

2. Stanoviska komise pro posuzování rozmístění přístrojů vybrané zdravotnické techniky

3. Odsouhlasené specifické léčebné programy v období duben - červen 2005

4. Evidence držitelů osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví

5. Oznámení o vydání Českého lékopisu 2005

6. Průběžná informace o platných právních předpisech a směrnicích (instrukcích) vydaných na úseku Ministerstva zdravotnictví publikovaných ve Sbírce zákonů - doplnění

7. Sdělení Redakce Věstníku Ministerstva zdravotnictví o opravě tiskové chyby v metodickém opatření č. 1 - Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 2. pololetí 2005 v částce 7 z roku 2005

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 30.08.2005

Poslední úprava: 03.05.2011, 13:44