Věstník č. 8/2017

Obsah:

  1. Specifické léčebné programy odsouhlasené ministerstvem zdravotnictví v období duben-červen 2017
  2. Obsah a podmínky odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky zubního lékaře
  3. Metodický návod k postupu podle § 35 a § 36 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 31.07.2017

Poslední úprava: 25.06.2019, 14:40