Věstník č. 2/2018

Obsah:

1.   Oznámení Ministerstva zdravotnictví o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod

2.   Vzdělávací program odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky uchazeče o uznání způsobilosti k výkonu povolání zubního lékaře

3.   Oprava Věstníku MZ č.1/2018

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 28.02.2018

Poslední úprava: 17.06.2019, 15:54