Věstník č. 1/2018

Obsah:

1.   Certifikovaný kurz – Ošetřovatelské péče o pacienta v přednemocniční neodkladné péči a operační řízení přednemocniční neodkladné péče

2.   Doporučený postup interního předoperačního vyšetření před elektivními operačními výkony

3.   Referenční síť poskytovatelů zdravotních služeb v oblasti akutní lůžkové péče (aktualizace)

4.   Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví v období říjen – prosinec 2017

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 12.01.2018

Poslední úprava: 17.06.2019, 15:55