Věstník č. 6/2018

Obsah:

1.   Seznam center vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče

2.   Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu „Praktická sestra“

3.   Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu „Asistent behaviorálního analytika“

4.   Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu „Behaviorální analytik“

5.   Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu „Behaviorální technik“

6.   Oznámení Ministerstva zdravotnictví o prodloužení platnosti statutů center vysoce specializované péče podle § 112 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytován

7.   Změny ve vedení Národní referenční laboratoře

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 25.06.2018

Poslední úprava: 17.06.2019, 15:51