Věstník č.10/2017

Obsah:

1.   Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2017/DZP, kterým se mění Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2017/DZP ze dne 18. listopadu 2016, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů, ze dne 5. září 2017

2.   Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k problematice kybernetické bezpečnosti

3.   Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k čerpání prostředků z výzvy IROP číslo 26

4.   Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech

5.   Národní registr zdravotnických pracovníků

Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 26.09.2017

Poslední úprava: 25.06.2019, 14:39